A formula that works for you. Is een flexibele office-overeenkomst dé oplossing voor ondernemers?

Home / Blog & Nieuws / A formula that works for you. Is een flexibele office-overeenkomst dé oplossing voor ondernemers?

Het ondernemerslandschap kreeg de afgelopen maanden een serieuze knauw. Ook voor de toekomst is er nog steeds weinig perspectief. Telewerken was, en is voor veel bedrijven nog steeds, de norm. Dit heeft ertoe geleid dat heel wat bedrijfskantoren leeg staan. Maar niet voor iedereen is ‘van thuis werken’ een evidentie en de nood aan de terugkeer naar de productieve werkomgeving stijgt. Een hybride kantoorregeling of flexibele kantoortermijnen kunnen hier dé oplossing bieden.

Overal nood aan een hybride aanpak

Een hybride werkformule geeft bedrijven inzicht in de ontwikkeling van het ondernemerslandschap. Met hybrideverstaan we een gulden middenweg voor ondernemers en medewerkers die het liefst van thuis blijven werken, alsook zij die zich beter kunnen vinden binnen een creatieve en productieve kantooromgeving. Voor elk van hen wordt er binnen het nieuwe systeem naar een passende oplossing gezocht.

Door de flexibele manier van werken verschuift de kantorenmarkt. Waar iedereen zich tot een tijd geleden nog verzamelde binnen één groot hoofdkwartier, slanken kantoren nu af. Dat leidt niet enkel tot een vermindering van verplaatsingskosten, ook vastgoedkosten worden gedrukt. Budget dat nu elders kan geïnvesteerd worden. Medewerkers die niet noodzakelijk op kantoor moeten zijn, krijgen voortaan de keuze: vanuit de eigen living werken of kiezen voor een professionele, kortstondige werkomgeving op verplaatsing. En daar zit hem nu net het voordeel van businesscenters zoals die van Frame21.

'A formula that works for you'

Afhankelijk van de noden van ondernemers, bedrijven, alsook hun medewerkers, worden 'samenwerkingen op maatsteeds meer de norm. Onder het motto the best of all worlds kunnen businesscenters inspelen op bedrijfswensen en bieden ze de mogelijkheid om ook hybride contracten te sluiten. Op vaste dagen waarop de aanwezigheid van het merendeel van de medewerkers verwacht wordt, zorgen co-working spaces voor de huisvesting’ van al deze mensen. Zijn er momenten waarop die aanwezigheid niet noodzakelijk is, kan er overgeschakeld worden op een variabeler flexwerk alternatief. Toch een meeting ruimte nodig? Ook die kan je wekelijks op vaste tijdstippen vastleggen binnen datzelfde contract.

Daarnaast kan ook een short-stay office soelaas bieden, waarbij een contract voor een kortere termijn, zijnde voor bijvoorbeeld een maand, wordt opgesteld. Die bijkomende flexibiliteit zorgt vooral voor een extra duwtje in de rug bij start-ups, ondernemers of bedrijven met een buitenlandse hoofdzetel die alsnog een vaste voet willen houden in andere landen. Ook de medewerker die op eigen houtje de beslissing maakt om vanop locatie te werken, kan zonder contract in het businesscenter terecht.Er wordt, zonder al te grote commitment, gezorgd voor een thuis voor iedereen. En geef zelf toe, dat is toch waar het allemaal om draait?